BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Landing Page Free

Miễn phí!

Website một dự án 


 • -
 • -
 • Miễn phí cài đặt
 • 1 trang web
 • -
 • -
 • Email thông báo cho khách hàng đăng ký và Admin
 • Trình chỉnh sửa trực quan, dễ thao tác
 • Hiển thị tốt trên các thiết bị truyền thông
 • Sử dụng hàng trăm nội dung có sẵn
 • Quản lý khách hàng đăng ký qua web
 • Quản lý khách hàng đăng ký qua Lead Form của Facebook
 • Thu thập thông tin khách hàng từ Comment (Facebook)
 • Thu thập thông tin khách hàng từ inbox (Facebook)

Landing Page Pro

250.000 ₫ /tháng

Website một dự án 


 • 700.000₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 2.500.000₫, thanh toán mỗi năm
 • Setup Fee: 1.500.000₫
 • 1 trang web
 • 15 ngày dùng thử miễn phí
 • Thay đổi tên miền
 • Email thông báo cho khách hàng đăng ký và Admin
 • Trình chỉnh sửa trực quan, dễ thao tác
 • Hiển thị tốt trên các thiết bị truyền thông
 • Sử dụng hàng trăm nội dung có sẵn
 • Quản lý khách hàng đăng ký qua web
 • Quản lý khách hàng đăng ký qua Lead Form của Facebook
 • Thu thập thông tin khách hàng từ Comment (Facebook)
 • Thu thập thông tin khách hàng từ inbox (Facebook)

Website nhiều dự án

250.000 ₫ /tháng

Website nhiều dự án 


 • 700.000₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 2.500.000₫, thanh toán mỗi năm
 • Setup Fee: 2.000.000₫
 • 1 trang web
 • 15 ngày dùng thử miễn phí
 • Thay đổi tên miền
 • Email thông báo cho khách hàng đăng ký và Admin
 • Trình chỉnh sửa trực quan, dễ thao tác
 • Hiển thị tốt trên các thiết bị truyền thông
 • Sử dụng hàng trăm nội dung có sẵn
 • Quản lý khách hàng đăng ký qua web
 • Quản lý khách hàng đăng ký qua Lead Form của Facebook
 • Thu thập thông tin khách hàng từ Comment (Facebook)
 • Thu thập thông tin khách hàng từ inbox (Facebook)